Muzej Radboa

- Muzej Radboa -

Financijski planovi i izvještaji

Financijski izvještaji 30.06.2023.

Bilješke uz financijske izvještaje 01.01.2023.-30.06.2023.

Financijski izvještaji 31.12.2022.

Bilješke uz financijske izvještaje 01.01.-31.12.2022.

Financijski izvještaji 30.09.2022.

Financijski izvještaji 30.06.2022.

Financijski izvještaji 31.03.2022.

Financijski izvještaji 31.12.2021

Bilješke uz financijske izvještaje 01.01.-31.12.2021.

Financijski izvještaji 30.09.2021

Financijski izvještaji 30.06.2021.

Financijski izvještaji 31.03.2021.

Financijski plan za 2021. i projekcije plana za 2022. i 2023.

Bilješke uz financijske izvještaje 31.12.2020.

Financijski izvještaj – 31.12.2020.

Bilješke uz financijske izvještaje 30.06.2020.

Financijski izvještaj 30.06.2020.

Financijski izvještaj 31.03.2020.

Financijski plan za 2020. i projekcije za 2021.i 2022.

Financijski izvještaj Muzeja Radboa 31.12.2019.

Bilješke uz financijske izvještaje 2019.

Polugodišnji fin. izvještaj za 2019.

Polugodišnji fin. izvještaj za 2019.

Financijski plan muzeja Radboa za 2019.

Financijski_plan

Financijski izvještaj

Financijski izvještaj Muzeja Radboa 31.12.2018.

Bilješke uz financijske izvještaje 2018.

Bilješke uz financijske izvještaje 2018.

Financijski izvještaj 31.03.2020.

Financijski izvještaj 31.03.2020.

Financijski plan za 2020. i projekcije za 2021.i 2022.

Financijski izvještaj Muzeja Radboa 31.12.2019.

Bilješke uz financijske izvještaje 2019.

Polugodišnji fin. izvještaj za 2019.

Financijski plan muzeja Radboa za 2019.

Financijski plan muzeja Radboa za 2019.

Financijski_plan

Financijski izvještaj

Financijski izvještaj Muzeja Radboa 31.12.2018.

Bilješke uz financijske izvještaje 2018.

Postupci stvaranja obveza

Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10.) i članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN78/11.) donosi se u Muzeju Radboa:

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu 2

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrđene u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika za proračunsku godinu 2019.

Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Procedura naplate prihoda

Procedura zaprimanja računa

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Stvaranje ugovornih obveza

Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrđene u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika za proračunsku godinu 2018.