Muzej Radboa

- Muzej Radboa -

Zakoni i pravilnici

Zakoni

Zakon o muzejima (NN 98/19NN 61/18)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99NN 151/03NN 87/09NN 88/10NN 61/11 , NN 25/12NN 136/12 NN 157/13NN 152/14)

Zakon o ustanovama (NN 76/93NN 29/97NN 47/99NN 35/08)

Zakon o radu (NN 149/09NN 61/11NN 73/13)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90  ,NN 27/93NN 38/09)

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)

 

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99NN 151/03NN 87/09NN 88/10NN 61/11 , NN 25/12NN 136/12 NN 157/13NN 152/14)

Pravilnici

Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99)
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske(NN 120/02NN 82/06)
Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, NN 112/11)
Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 89/11NN 130/13)
Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (NN 75/13)

Skip to content