Muzej Radboa

- Muzej Radboa -

Geološka zbirka

Geološku zbirku čine fosilni nalazi flore i faune starosti od 12 do 14 milijuna godina. Najbrojniji su ostaci listova, a ostalo su otisci stabljika, sjemenki, cvjetova ili plodova.

Najbrojniji su ostaci listova, a ostalo su otisci stabljika, sjemenki, cvjetova ili plodova.

Vegetacija je bila iznimno bogata i bujna, što dokazuju i mnogobrojni sačuvani fosilni insekti.
Fosilni list cimetovca, Cinnamomum grandifolium Ettingsh.

Različite biljne vrste pokazuju da je nekada u Radoboju prevladavala vegetacija sa 116 vrsta kojih više nema u našem umjerenom podneblju.

Osim nama poznatih vrsta bora, breze, hrasta, bukve, graba, brijesta, topole, javora i sličnih, sačuvani su i fosilni ostaci nekih vrsta koje su karakteristične za tropske i suptropske predjele.

Fosilni školjkaš, Cardium radabojanum
Vinska mušica , Bibio morio

Fosilni školjkaš pronađen u Radoboju dobio ime Cardium radabojanum.

Nalazi fosilnih kukaca su u svijetu vrlo rijetki, tako da je radobojska zbirka vrlo dragocjena. U Radoboju je pronađeno više stotina primjeraka fosilnih kukaca, koji su odlično sačuvani.